Produkty

KEMPEROL

jest zbrojony włókniną:
w celu zabezpieczenia rys
w celu zabezpieczenia przed pęknięciami

w celu ograniczenia rozciągalności
w celu regulowania grubości

Niektóre przykłady docinania włókniny

rura wyciągu powietrza
odpływ
dwuteownik