Kemperol

kemperol

Kemperol

Czy to drezdeński Zwinger czy wieża TV w Berlinie, Empire State Building lub Rockefeller Center – wszystkie te obiekty mają wspólną cechę: zostały mianowicie długotrwale zaizolowane płynnym tworzywem sztucznym KEMPEROL firmy KEMPER SYSTEM. Wszystkie wyroby z rodziny KEMPEROL są nakładane w postaci płynnej i zbrojone włókniną.

Płynne tworzywo sztuczne znakomicie dopasowuje się do kształtów podłoża i po stwardnieniu tworzy jednorodną, elastyczną i na całej powierzchni zespoloną z podłożem warstwę hydroizolacyjną. Reakcja chemiczna płynnej hydroizolacji rozpoczyna się w momencie wzajemnego kontaktu pojedyńczych składników. Sporządzanie wysokojakościowej, po części kilkuskładnikowej mieszanki wykonywane jest przez pracownika bezpośrednio na placu budowy. Paleta produktów uzupełniana jest różnymi, dekoracyjnymi i odpornymi na zużycie pokryciami nawierzchni.

KEMPEROL stosuje się wszędzie tam, gdzie profesjonalna hydroizolacja jest nieodzowna: na balkony, tarasy, parkingi piętrowe i mosty, na wieże TV, przy fontannach i w pomieszczeniach wewnętrznych, na nowe budowy i remonty, a nawet do renowacji zabytków.

ULOTKA PDF.