KEMPEROL BR

kemperol_br_1

KEMPEROL BR - Jednolita hydroizolacja na parkingi piętrowe i mosty


Opis produktu

KEMPEROL BR jest trójskładnikową, zbrojoną włókniną hydroizolacją na bazie uelastycznionej żywicy poliestrowej (UP), opracowaną specjalnie na wysokie obciążenia mechaniczne. Ten sprawdzony system doskonale chroni obiekty żelbetowe przed skutkami korozji i wilgoci. KEMPEROL BR możne być stosowany pod asfalt, płyty lub bloczki betonowe albo posypany kolorowym piaskiem kwarcowym na beton lub zwietrzały asfalt. Rozlewanie gorącego do 250 °C asfaltu nie obniża w żadnym stopniu wartości hydroizolacji. Także ewentulanie powstałe w betonie rysy do 2 mm nie powodują zniszczenia tej trwale elastycznej hydroizolacji.

Powierzchnie przeznaczone do ruchu kołowego poddane są szczególnie dużym obciążeniom mechanicznym, chemicznym oraz atmosferycznym. Nawet w ekstremalnych warunkach jakość KEMPEROL-u BR sprawdza się od dziesiątków lat:

jako hydroizolacja pod wylewany asfalt
na parkingach piętrowych jako jedno lub dwuwarstwowa hydroizolacja z posypką kolorowego kwarcu
pod płytami lub brukiem na luźnej posypce
na parkingach piętrowych o grupie obciążalności mechanicznej I do III zgodnie z parametrami budowlanymi

KEMPEROL BR jest trójskładnikową, płynną hydroizolacją na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej. Stosuje się go na powierzchniach betonowych i stalowych dla ruchu kołowego i pieszego.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Obszary zastosowania:


Jako hydroizolacja do obiektów betonowych, pod jezdnie asfaltowe i betonowe, na parkingi piętrowe, mosty, rampy itp. Na nowe budowy i remonty niemal każdego rodzaju podłoża. Nie nadaje się do pomieszczeń wewnętrznych

Właściwości:


*Pomiary przy temp. 23°C i 50% rel. wilgotności powietrza.
Podane wartości zmieniają się pod wpływem: wiatru, wilgotności i temperatury powietrza.
- czas obróbki ok. 15 min
- odporność na deszcz po ok. 30 min
- można chodzić po ok. 6 godz
- w pełni utwardzony po ok. 3 dniach
- możliwa dalsza obróbka po ok. 6 godz

DO POBRANIA