KEMPEROL 1K-PUR

KEMPEROL-1K-PUR

KEMPEROL 1K-PUR - Jednoskładnikowa izolacja


Opis produktu
Balkony, tarasy i płaskie dachy należą do elementów budowlanych najczęściej ulegających uszkodzeniom. Są one często nieszczelne. Już po kilku latach przedostająca się wilgoć może wywołać konieczność renowacji obiektu. Rozwiązanie problemu leży we właściej hydroizolacji.
Szczególnie na małych powierzchniach: ekonomiczne rozwiązanie dzięki prostej obróbce.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o uszczelnianie trudnych detali, płynne tworzywa sztuczne jak KEMPEROL 1K-PUR mają niepowtarzalną zaletę: wchodzą w najmniejsze zakamarki, dopasowują się do podłoża i tworzą niewielką grubość warstwy, a tym samym stanowią małe obciążenie powierzchniowe. Jednoskładnikowy KEMPEROL 1K-PUR rozkładany jest bezpośrednio z pojemnika.

Użycie

  • Przygotowanie podłoża odbywa się zgodnie z zaleceniami odnośnie gruntowania
  • KEMPEROL 1K-PUR nanosi się bezpośrednio z pojemnika na podłoże
  • Nakładana się włókninę KEMPEROL 120 i dociska wałkiem
  • Ponownie nanosi się KEMPEROL 1K-PUR powodując przesączenie włókniny
  • Po ok. 60 minutach hydroizolacja jest odporna na deszcz
  • Dzięki dodatkowej warstwie ochronnej hydroizolacja jest odporna na obciążenia mechaniczne i ruch pieszy

INFORMACJE O PRODUKCIE

Obszary zastosowania:


Jako hydroizolacja w połączeniu z włóknem KEMPEROL do elementów konstrukcyjnych, do tworzenia połączeń i jako hydroizolacje powierzchniowe Do nowych budynków i prac remontowych. Do prawie każdego podłoża.

Właściwości:


Przy + 23 ° C i max. 50% rel. wilgotność:
- czas urabialności 30 minut
- odporny na deszcz po 60 minutach
- można chodzić po około. 24 godzinach
- całkowicie utwardzony po 2-3 dniach

Zużycie:

W zależności od właściwości i stanu podłoża: 3,4 do 4,2 kg / m² w zależności od grubości warstwy (patrz Informacje techniczne TI 03 - Grubość warstwy zgodnie z wytycznymi).

Standardowe kolory:

jasnoszary

Opakowania:

7 kg, 15 kg i 25 kg

DO POBRANIA