Jakość

jakosc

Jakość

Wyroby firmy KEMPER SYSTEM spełniają wysokie wymagania jakościowe. Kontrola jakości prowadzona jest tak wewnątrz jak i z zewnątrz firmy – prawie wszystkie wyroby posiadają narodowe i międzynarodowe aprobaty techniczne, świadectwa kontroli jakości czy oznakowania jakościowe. Każdy z pracowników ma swój znaczący wkład w jakościową politykę naszej firmy, a regularne szkolenia podnoszą tą świadomość. Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL 1K-PUR Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL 2K-PUR Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL BR Europejska Aprobata Techniczna KEMPEROL V 210
jakos firmy